Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Nhiều điều kiện cắt bỏ "chẳng mang lại tác động gì"

Cắt giảm ĐKKD chưa đạt yêu cầu 50%. Ảnh: PV
Cắt giảm ĐKKD chưa đạt yêu cầu 50%. Ảnh: PV
Cắt giảm ĐKKD chưa đạt yêu cầu 50%. Ảnh: PV
Lên top