Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Một số bộ vẫn trì trệ và mang tính đối phó

Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Đậu Anh Tuấn. Ảnh: P.V
Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Đậu Anh Tuấn. Ảnh: P.V
Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Đậu Anh Tuấn. Ảnh: P.V
Lên top