Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cắt điện, nước người nợ thuế: Vi phạm quyền con người