Cắt bỏ điều kiện kinh doanh: “Rà soát, xem xét” đến bao giờ?

Hàng loạt điều kiện kinh doanh bất hợp lý sẽ bị bãi bỏ. Ảnh: A.C
Hàng loạt điều kiện kinh doanh bất hợp lý sẽ bị bãi bỏ. Ảnh: A.C
Hàng loạt điều kiện kinh doanh bất hợp lý sẽ bị bãi bỏ. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top