Carnaval Hạ Long 2018 sẽ có sân khấu mới đẳng cấp quốc tế