Cấp trùng dự án bất động sản lên mỏ than: Ai bù thiệt hại cho doanh nghiệp?

Các khai trường than của các công ty than ở Hạ Long thường rất gần với khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các khai trường than của các công ty than ở Hạ Long thường rất gần với khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các khai trường than của các công ty than ở Hạ Long thường rất gần với khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top