Cáp quang biển trong “vòng luẩn quẩn” sự cố - sửa chữa - sự cố...

Tuyến cáp quang biển AAE-1.
Tuyến cáp quang biển AAE-1.
Tuyến cáp quang biển AAE-1.
Lên top