Cấp phép 9 dự án FDI trong một ngày, Quảng Ninh đặt mục tiêu 2 tỉ USD

Một phân xưởng của nhà máy sản xuất dây điện của một công ty 100% vốn Nhật Bản tại KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một phân xưởng của nhà máy sản xuất dây điện của một công ty 100% vốn Nhật Bản tại KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một phân xưởng của nhà máy sản xuất dây điện của một công ty 100% vốn Nhật Bản tại KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top