Cấp nước Đồng Nai có tỉ lệ thất thoát nước lên tới 20%

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có sản lượng lớn thứ 3 cả nước.
Ảnh: Website Dowaco.
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có sản lượng lớn thứ 3 cả nước. Ảnh: Website Dowaco.
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có sản lượng lớn thứ 3 cả nước. Ảnh: Website Dowaco.
Lên top