Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấp điện cho 1.500 hộ dân vùng sâu Cà Mau