2 tỉ USD để phát triển Đồng bằng sông Cửu Long:

Cấp bách ưu tiên nông nghiệp thuận thiên và hạ tầng

Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu - Tạ Quang
Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu - Tạ Quang
Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu - Tạ Quang
Lên top