Cấp bách khơi thông thị trường lúa gạo cho ĐBSCL

Gạo còn tồn đọng tại ĐBSCL chưa xuất khẩu được. Ảnh: Trần Lưu
Gạo còn tồn đọng tại ĐBSCL chưa xuất khẩu được. Ảnh: Trần Lưu
Gạo còn tồn đọng tại ĐBSCL chưa xuất khẩu được. Ảnh: Trần Lưu
Lên top