Cao ủy Châu Âu Phil Hogan sẽ dẫn đầu đoàn công ty thực phẩm và đồ uống Châu Âu tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam