Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: "Nhiều khó khăn, nhưng sẽ đúng hạn"

Thảm nhựa mặt đường Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: KQ
Thảm nhựa mặt đường Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: KQ
Thảm nhựa mặt đường Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: KQ
Lên top