Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau mở ra cơ hội để phát triển

Cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu; Bạc Liêu - Cà Mau mở cơ hội cho tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau phát triển (ảnh Nhật Hồ)
Cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu; Bạc Liêu - Cà Mau mở cơ hội cho tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau phát triển (ảnh Nhật Hồ)
Cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu; Bạc Liêu - Cà Mau mở cơ hội cho tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau phát triển (ảnh Nhật Hồ)
Lên top