Cao tốc Bắc - Nam: Xương sống hình thành và kỳ vọng cho tương lai

Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi động trong năm 2018. Ảnh: A.C
Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi động trong năm 2018. Ảnh: A.C
Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi động trong năm 2018. Ảnh: A.C