Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8

Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8. Ảnh: GT
Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8. Ảnh: GT
Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8. Ảnh: GT
Lên top