Cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lọt tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Mới đưa vào thông xe, cao tốc 34.000 tỷ đã hư hỏng. Ảnh: Đỗ Vạn
Mới đưa vào thông xe, cao tốc 34.000 tỷ đã hư hỏng. Ảnh: Đỗ Vạn
Mới đưa vào thông xe, cao tốc 34.000 tỷ đã hư hỏng. Ảnh: Đỗ Vạn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top