Cao điểm 30.4: Đã bán 80% vé tàu, nhiều chuyến bay hết chỗ