Cạnh tranh lãi suất trái phiếu để hút nguồn tiền và nỗi lo thanh khoản

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang khá sôi động. Ảnh: Gia Miêu
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang khá sôi động. Ảnh: Gia Miêu
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang khá sôi động. Ảnh: Gia Miêu
Lên top