Cảnh họp chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc thời dịch cúm A/H5N6

Chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ hoạt động chủ yếu vào lúc sáng sớm. Ảnh: Phạm Đông
Chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ hoạt động chủ yếu vào lúc sáng sớm. Ảnh: Phạm Đông
Chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ hoạt động chủ yếu vào lúc sáng sớm. Ảnh: Phạm Đông
Lên top