Cảnh giác với các nguy cơ đẩy lạm phát bật tăng trong 6 tháng cuối năm

Sức tiêu thụ của các mặt hàng không thuộc nhóm thiết yếu dự báo có nguy cơ thu hẹp hơn vào các tháng cuối năm 2020. Ảnh: Khánh Vũ
Sức tiêu thụ của các mặt hàng không thuộc nhóm thiết yếu dự báo có nguy cơ thu hẹp hơn vào các tháng cuối năm 2020. Ảnh: Khánh Vũ
Sức tiêu thụ của các mặt hàng không thuộc nhóm thiết yếu dự báo có nguy cơ thu hẹp hơn vào các tháng cuối năm 2020. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top