Cảnh báo xuất khẩu thanh long khó khăn, không mở rộng diện tích trồng

Dự báo xuất khẩu thanh long gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu thanh long gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu thanh long gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ảnh: Vũ Long
Lên top