Cảnh báo về hàm lượng Chlorine trong cá tra xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp yêu cầu tăng cường kiểm soát dư lượng Chlorate trong thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)
Bộ Nông nghiệp yêu cầu tăng cường kiểm soát dư lượng Chlorate trong thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)
Bộ Nông nghiệp yêu cầu tăng cường kiểm soát dư lượng Chlorate trong thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)
Lên top