Cảnh báo thủ đoạn vận chuyển nguyên vật liệu của DN chế xuất vào nội địa

Cán bộ hải quan giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa XNK. Ảnh: HQQB.
Cán bộ hải quan giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa XNK. Ảnh: HQQB.
Cán bộ hải quan giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa XNK. Ảnh: HQQB.
Lên top