Cảnh báo rủi ro về tình trạng găm hàng đẩy giá hồ tiêu tăng “sốc”

Giá hồ tiêu ở mức 69.000-73.000 đồng/kg nhưng nông dân vẫn chưa muốn bán ra. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu ở mức 69.000-73.000 đồng/kg nhưng nông dân vẫn chưa muốn bán ra. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu ở mức 69.000-73.000 đồng/kg nhưng nông dân vẫn chưa muốn bán ra. Ảnh: Vũ Long
Lên top