Cảnh báo nguy cơ mất trắng khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu của HoREA, có hàng chục doanh nghiệp có dư nợ phát hành trái phiếu gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: MOF
Theo dữ liệu của HoREA, có hàng chục doanh nghiệp có dư nợ phát hành trái phiếu gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: MOF
Theo dữ liệu của HoREA, có hàng chục doanh nghiệp có dư nợ phát hành trái phiếu gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: MOF
Lên top