Cảnh báo mạo danh công ty tài chính, lừa đảo chuyển khoản

Cảnh báo xuất hiện tình trạng mạo danh công ty tài chính, lừa đảo chuyển tiền. Ảnh: P.V.
Cảnh báo xuất hiện tình trạng mạo danh công ty tài chính, lừa đảo chuyển tiền. Ảnh: P.V.
Cảnh báo xuất hiện tình trạng mạo danh công ty tài chính, lừa đảo chuyển tiền. Ảnh: P.V.
Lên top