Cảng Quy Nhơn hoãn Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đã hoãn Đại hội cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào hôm nay (10.4).
Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đã hoãn Đại hội cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào hôm nay (10.4).
Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đã hoãn Đại hội cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào hôm nay (10.4).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top