Cảng Hàng không VN xin dừng thu phí ô tô vào sân bay

Hiện cả nước có 21/22 sân bay do ACV quản lý đang thu phí dịch vụ ô tô ra vào sân bay.
Hiện cả nước có 21/22 sân bay do ACV quản lý đang thu phí dịch vụ ô tô ra vào sân bay.
Hiện cả nước có 21/22 sân bay do ACV quản lý đang thu phí dịch vụ ô tô ra vào sân bay.
Lên top