Cảng Hải Phòng khởi động dự án 2 bến container gần 7.000 tỉ đồng

Lãnh đạo Cảng Hải Phòng bấm nút khởi động dự án 2 bến container. Ảnh Cảng Hải Phòng
Lãnh đạo Cảng Hải Phòng bấm nút khởi động dự án 2 bến container. Ảnh Cảng Hải Phòng
Lãnh đạo Cảng Hải Phòng bấm nút khởi động dự án 2 bến container. Ảnh Cảng Hải Phòng
Lên top