Cảng Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước đến nay vào làm hàng

Tàu X-press Makalu là tàu chở container lớn nhất cập cảng Hải Phòng - ảnh Thúy Hồng
Tàu X-press Makalu là tàu chở container lớn nhất cập cảng Hải Phòng - ảnh Thúy Hồng
Tàu X-press Makalu là tàu chở container lớn nhất cập cảng Hải Phòng - ảnh Thúy Hồng