Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên trong năm mới, thập kỷ mới

Lãnh đạo, cán bộ, công nhân Cảng Hải Phòng vui mừng đón mã hàng đầu năm mới, thập kỷ mới. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo, cán bộ, công nhân Cảng Hải Phòng vui mừng đón mã hàng đầu năm mới, thập kỷ mới. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo, cán bộ, công nhân Cảng Hải Phòng vui mừng đón mã hàng đầu năm mới, thập kỷ mới. Ảnh Mai Dung
Lên top