Cảng Cát Lái kiến nghị TPHCM nới lỏng đi lại để giải phóng hàng tồn

Hàng hóa nhập về cảng Cát Lái.  Ảnh: Anh Tú
Hàng hóa nhập về cảng Cát Lái. Ảnh: Anh Tú
Hàng hóa nhập về cảng Cát Lái. Ảnh: Anh Tú
Lên top