Cẩn trọng với những ứng dụng đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook

Tình trạng đánh cắp thông tin tài khoản Facebook diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng đánh cắp thông tin tài khoản Facebook diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng đánh cắp thông tin tài khoản Facebook diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top