Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỉ

LS Nguyễn Thanh Hà cho rằng cần cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn "khủng".
Ảnh: NVCC.
LS Nguyễn Thanh Hà cho rằng cần cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn "khủng". Ảnh: NVCC.
LS Nguyễn Thanh Hà cho rằng cần cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn "khủng". Ảnh: NVCC.
Lên top