Cần triển khai giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá phân bón

Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, giảm giá phân bón. Ảnh: Lê Trúc
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, giảm giá phân bón. Ảnh: Lê Trúc
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, giảm giá phân bón. Ảnh: Lê Trúc
Lên top