Đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày/lần:

Cần tiến tới điều chỉnh hằng ngày khi có biến động giá

Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội. Ảnh: ng.c
Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội. Ảnh: ng.c
Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội. Ảnh: ng.c
Lên top