Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần Thơ tiếp tục triển khai miễn giảm giá vé qua trạm BOT T1 và T2

Trạm thu phí BOT T2 (ảnh: P.V)
Trạm thu phí BOT T2 (ảnh: P.V)