Cần Thơ tiếp tục triển khai miễn giảm giá vé qua trạm BOT T1 và T2

Trạm thu phí BOT T2 (ảnh: P.V)
Trạm thu phí BOT T2 (ảnh: P.V)
Trạm thu phí BOT T2 (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM