Kinh tế tập thể sau 15 năm:

Cần thiết sửa Luật HTX để tạo đột phá

Một gian hàng trong triển lãm 15 năm kinh tế tập thể. Ảnh: C.H
Một gian hàng trong triển lãm 15 năm kinh tế tập thể. Ảnh: C.H
Một gian hàng trong triển lãm 15 năm kinh tế tập thể. Ảnh: C.H
Lên top