Dỡ bỏ thẻ vàng cảnh báo đối với thủy sản Việt Nam:

Cần thêm nhân lực thực thi, giám sát chế tài

Tại cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) khi tàu đánh bắt về đông nhân lực tại các văn phòng kiểm soát kiêm nhiệm phải tăng cường không thể đáp ứng đúng toàn bộ quy trình mà EC yêu cầu. Ảnh: Phương Linh
Tại cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) khi tàu đánh bắt về đông nhân lực tại các văn phòng kiểm soát kiêm nhiệm phải tăng cường không thể đáp ứng đúng toàn bộ quy trình mà EC yêu cầu. Ảnh: Phương Linh
Tại cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) khi tàu đánh bắt về đông nhân lực tại các văn phòng kiểm soát kiêm nhiệm phải tăng cường không thể đáp ứng đúng toàn bộ quy trình mà EC yêu cầu. Ảnh: Phương Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top