Cần tháo gỡ nhiều nút thắt bất cập để nối lại chuỗi sản xuất thủy sản

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản cần được tháo gỡ nhiều khó khăn để sản xuất. Ảnh minh họa: Lục Tùng
Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản cần được tháo gỡ nhiều khó khăn để sản xuất. Ảnh minh họa: Lục Tùng
Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản cần được tháo gỡ nhiều khó khăn để sản xuất. Ảnh minh họa: Lục Tùng
Lên top