Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cẩn thận hàng “đội lốt” thực phẩm sạch