Đắk Lắk:

Cẩn thận chiêu trò vay nông sản tiền tỉ rồi... mất hút

Người dân bao vây, đập cửa xông vào đại lý nông sản của doanh nghiệp N.H để xiết đồ. Ảnh: N.V
Người dân bao vây, đập cửa xông vào đại lý nông sản của doanh nghiệp N.H để xiết đồ. Ảnh: N.V
Người dân bao vây, đập cửa xông vào đại lý nông sản của doanh nghiệp N.H để xiết đồ. Ảnh: N.V
Lên top