Xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới:

Cần tăng năng lực thông quan tại các cửa khẩu

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: P.V
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: P.V
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: P.V
Lên top