Cần nguồn cung nguyên liệu để doanh nghiệp ổn định thực hiện "mục tiêu kép"

Doanh nghiệp cần nguồn cung nguyên liệu để duy trì sản xuất trong đại dịch. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần nguồn cung nguyên liệu để duy trì sản xuất trong đại dịch. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần nguồn cung nguyên liệu để duy trì sản xuất trong đại dịch. Ảnh: Vũ Long
Lên top