Cần một cơ chế để thu hút đầu tư

Khu đô thị sáng tạo phía Đông được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: TÀI QUÂN
Khu đô thị sáng tạo phía Đông được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: TÀI QUÂN
Khu đô thị sáng tạo phía Đông được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: TÀI QUÂN
Lên top