Cần minh bạch giá trị đất hoán đổi cho dự án BT

Dự án BT xây mới nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho tới nay vẫn chưa khởi động gì nhưng UBND TPHCM phải kiến nghị xin thêm đất hoán đổi cho nhà đầu tư vì dự án đội vốn. Ảnh: Đình Du
Dự án BT xây mới nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho tới nay vẫn chưa khởi động gì nhưng UBND TPHCM phải kiến nghị xin thêm đất hoán đổi cho nhà đầu tư vì dự án đội vốn. Ảnh: Đình Du
Dự án BT xây mới nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho tới nay vẫn chưa khởi động gì nhưng UBND TPHCM phải kiến nghị xin thêm đất hoán đổi cho nhà đầu tư vì dự án đội vốn. Ảnh: Đình Du
Lên top