Cần lấp chỗ trống quy định bảo vệ người vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Cho vay tiêu dùng tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Cho vay tiêu dùng tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top