Cạn kiệt dòng tiền, Vietnam Airlines đang cần được bơm vốn

Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa (thứ 3 từ trái sang) tại Đại hội Cổ đông ngày 10.8.2020. Ảnh: Đ.T
Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa (thứ 3 từ trái sang) tại Đại hội Cổ đông ngày 10.8.2020. Ảnh: Đ.T
Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa (thứ 3 từ trái sang) tại Đại hội Cổ đông ngày 10.8.2020. Ảnh: Đ.T
Lên top